Vår hverdag består av både enkle oppdrag som bytting av markisesnorer og rensing av takrenner for privatpersoner - til de mer komplette løsningene for borettslag og boligsameier der bytting av lyspærer og vask av søppelrom til drifting og vedlikehold av robotgressklipperparken, hekkeklipping og snømåking inngår i kontraktene.

Vi tilbyr ambulerende vaktmestertjenester til borettslag, boligsameier, bedrifter og private husholdninger, noe som innebærer at de fleste rutinemessige kontroll- og vedlikeholdsoppdrag blir utført etter en felles sammensatt plan med kunden.                    Med utgangspunkt i hver enkelt kundes unike behov, legges det opp rutiner for avtalte tjenester, enten det gjelder oppdrag av langvarig eller midlertidig art- og ingen oppgaver er for små, men enkelte kan bli for store.

Vi liker å anse oss som et nytenkende, moderne og innovativt firma, og har siden 2017 satset på en mer fremtidsrettet og miljøvennlig løsning for plenklipping hos våre kunder - der vi benytter oss av Husqvarna robotklippere og tradisjonell gressklipping i kombinasjon for å gi en skreddersydd og sømløs løsning. Dette gjør sitt til at grøntarealene til enhver tid fremstår som velstelte.

Kundene kan selv velge om de ønsker å eie eller leie robotgressklipperene  - og vi står ansvarlig for komplett drift og vedlikehold. Dette har vært en ubetinget suksess hos både boligsameier, borettslag og ikke minst private husholdninger og hytteeiere.

Pr i dag drifter vi 16 av våre lokasjoner med ca 40 Husqvarna Automower robotgressklippere av ulik størrelse – hvor alt overvåkes og styres enkelt og problemfritt vhj av GPS-sendere på robotklipperene. En applikasjon på telefonen sørger for at uforusette hendelser blir rapportert umiddelbart. Dette er en meget trygg, sikker og effektiv måte å vedlikeholde grøntarealet på.

Vi har gjennom flere år opparbeidet oss solid kompetanse innen installasjon og drift av robotgressklippere - og har fra våren 2020 utvidet samarbeidet med Ulviken Motorsenter AS til at vi nå skal utføre alle installasjoner og feilsøkinger av robotklippere for dem. 

Ansatte:

Daglig leder, Gry Stake, tlf 91 81 87 04

Peter W. Johansen. tlf 47 29 38 43